Όπως έχω ενημερώσει, λόγο τεχνικού προβλήματος οι παγκόσμιες προβλέψεις "ανεβαίνουν" στο astropro.blogspot.com , προσωρινά, και στην ετικέτα http://astropro.blogspot.gr/search/label/2013 www.astropro.gr.

Όπως παλιότερα έτσι και τώρα οι επιτυχίες είναι ανάλογες.

Για να μην επεμβαίνω στις προβλέψεις όπως έχουν δοθεί, υπάρχει ένα "πρόβλημα" στο που θα υπάρχουν οι επιβεβαιώσεις, λύση δόθηκε με το http://astroproverifing.blogspot.com/ όπου εκεί κάθε πρόβλεψη από αυτόν τον κύκλο είναι με αύξοντα αριθμό ανεβαίνει με ξεχωριστή ανάρτηση, φωτογραφία, λίνκ και video όπου υπάρχει για το αληθές της. Όπως σας έχω πει έχετε το δικαίωμα να τις εκτυπώσετε για το αληθές του αστρολόγου.

Αν θέλετε να τις αναδημοσιεύσετε, μπορείτε μόνο με αναφορά στην πηγή και στον αστρολόγο που τις έκανε.

Δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για δικό σας όφελος και για διαφήμιση άλλων αστρολογικών site.

Με την ευκαιρία δοθείσης να θυμίσω και το λίνκ στο FaceBook που είναι το https://www.facebook.com/groups/www.astropro.gr/ , κάθε σχόλιο ευπρόσδεκτο!

Μπαρδόπουλος Ιωάννης,

The Most Important World Astrological Successes By John Bardopoulos

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

No 44 AstroPro.GR Predictions of 2013 May Verifing


H παρακάτω πρόβλεψη είχε δημοσιευτεί πριν γίνει γεγονός στις .10 Μαΐου 2013 εδώ
The following prediction was published before, (Greek Txt) the event at May 10, 2013 here
The  44  th  Astrology  Prediction  it was 
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  44  ήταν

For  May  26,  2013,  with  beginning  time  on  06:00  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  27,  2013  at  time  08:00  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Mercury  Saturn,  sun  Neptune,  Mars  Uranus,  Venus  Saturn,  Mercury  Jupiter,  this  is  expected  to  happen:  Capable  military  activities  in  war  and  reactions  conditions  out  of  control,  trapping  people  (unarmed)  forcible  or  violent  deaths,  explosions  and  fire,  brutality  and  bestiality  strong  sense  and  public  response  correlation  religion  possibility  of  marine  accident  victims  -  War  shipwreck;  Total  loss  of  vision  or  direction  control,  chance  of  strong  seismic  activity,  potential  accidents  or  sabotage  power  plants,  trapping  vehicles  with  explosion  and  victims. 

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  26  Μαΐου  2013,  με  αρχή  ορίου  από  τις  06:00  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  27  Μαΐου  2013  και  ώρα  08:00  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  Έρμη  Κρόνου,  Ήλιου  Ποσειδώνα,  Άρη  Ουρανού,  Αφροδίτη  Κρόνου,  Έρμη  Δια,  αναμένεται:  Ικανές  στρατιωτικές  δραστηριότητες  σε  πολεμικές  επιχειρήσεις  και  απαντήσεις  συνθήκες  εκτός  έλεγχου,  παγιδεύσεις  ατόμων  (άοπλοι)  βίαιος  ή  βίαιοι  θάνατοι,  εκρήξεις  και  φωτιά  Βιαιότητα  και  κτηνωδία  ισχυρή  αίσθηση  και  αντίδραση  της  κοινής  γνώμης  συσχετισμός  θρησκείας,  πιθανότητα  θαλάσσιου  ατυχήματος  με  θύματα  -  πολεμικό  ναυάγιο?  Ολική  απώλεια  έλεγχου  όρασης  ή  κατεύθυνσης,  πιθανότητα  ισχυρής  σεισμικής  δραστηριότητας,  πιθανότητα  ατυχημάτων  ή  δολιοφθορές  σε  εγκαταστάσεις  ενέργειας,  παγιδεύσεις  οχημάτων  με  θύματα.  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  65,  63,  56-55,  52-51,  44,  35,  32-31,  25,  21,  10,  2,  On  South  Declination:  2,  10,  21,  25,  31-32,  35,  44,  51,  65,  Orb  +-  3  Degree. 

or  at  Area:  Houston  TX,  Oklahoma  City  OK,  Miami  FL,  Fort  Smith  Ar,  Dallas  TX,  Charleston  SC,  Burlington  VT,  Morris  Ville  VT  San  Diego  CA,  Mexico  Matamoros  Merida  Cancun  Leon  Monterey,  Venezuela  Caracas,  Peru  Lima  ,  Chile  Santiago,  Uruguay,  Falklands  Argentina  Cordoba  San  Lorenzo  Bahia  Blanca  Mendoza  Rosario,  Brazil,  Sevastopol  Moscow  Copenhagen  Riga  Warsaw  Amsterdam  Brussels  Berlin  Wuppertal  Bucharest  Damne,  France  Saint  Etienne  UK  Coventry  London  Edinburgh  Glasgow,  Sarajevo,  Greece  Athens  Crete  Chalkidiki  Karpathos,  Israel  Syria  Lebanon  Iraq  Iran,  Egypt  Alexandria,  Libya  Tripoli  Benghazi  Allergies  Tunis,  Nigeria  Somalia  Kenya  S  Africa  Pretoria  Mozambique  Maputo,  S  Arabia  Jeddah,  Pakistan,  India  Jullendar  Surat  Porbandar,  Raipur  Nagpur  Patna  Hyderabad,  Vietnam  Hanoi  Saigon,  Thailand  Nepal  Borneo  Philippines  Manila  Luzon  Palaway  Negros,  Timor  Papua  Fakfak  Taipei  Japan  Tokyo  Nagasaki  Australia  Canberra  Newcastle  Perth  @@1  Cairns  Broome  Java  China  Hefei  Nanjiny  Shanyhai  Honk  Kong  Jinzhou  Dalian.  

__
__

___

__


___


__


___


__


___


__


__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου