Όπως έχω ενημερώσει, λόγο τεχνικού προβλήματος οι παγκόσμιες προβλέψεις "ανεβαίνουν" στο astropro.blogspot.com , προσωρινά, και στην ετικέτα http://astropro.blogspot.gr/search/label/2013 www.astropro.gr.

Όπως παλιότερα έτσι και τώρα οι επιτυχίες είναι ανάλογες.

Για να μην επεμβαίνω στις προβλέψεις όπως έχουν δοθεί, υπάρχει ένα "πρόβλημα" στο που θα υπάρχουν οι επιβεβαιώσεις, λύση δόθηκε με το http://astroproverifing.blogspot.com/ όπου εκεί κάθε πρόβλεψη από αυτόν τον κύκλο είναι με αύξοντα αριθμό ανεβαίνει με ξεχωριστή ανάρτηση, φωτογραφία, λίνκ και video όπου υπάρχει για το αληθές της. Όπως σας έχω πει έχετε το δικαίωμα να τις εκτυπώσετε για το αληθές του αστρολόγου.

Αν θέλετε να τις αναδημοσιεύσετε, μπορείτε μόνο με αναφορά στην πηγή και στον αστρολόγο που τις έκανε.

Δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για δικό σας όφελος και για διαφήμιση άλλων αστρολογικών site.

Με την ευκαιρία δοθείσης να θυμίσω και το λίνκ στο FaceBook που είναι το https://www.facebook.com/groups/www.astropro.gr/ , κάθε σχόλιο ευπρόσδεκτο!

Μπαρδόπουλος Ιωάννης,

The Most Important World Astrological Successes By John Bardopoulos

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Νο 39 AstroPro.GR Predictions of 2013 May VerifingH παρακάτω πρόβλεψη είχε δημοσιευτεί πριν γίνει γεγονός στις .10 Μαΐου 2013 εδώ
The following prediction was published before, (Greek Txt) the event at May 10, 2013 here


The  39  th  Astrology  Prediction  it was 
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  39  ήταν

For  May  17,  2013,  with  beginning  time  on  04:00  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  17,  2013  at  time  18:05  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  sub  period  with previous  prediction this  is  expected  to  happen:  Accidents  caused  by  control  losses  any  public  transportation  (likely  leisure  travel)  probably  wreck,  from  than  capable  of  military  leadership  soldiers  team  and  successful  military  actions  occurring  with  victims,  violent  deaths,  are  not  excluded  arson  and  victims  with  massive  character  potential  victims. 
Begin  Greek  Txt 
Για  τις  17  Μαΐου  2013,  με  αρχή  ορίου  από  τις  40:00  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  17  Μαΐου  2013,  και  ώρα  18:05  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των:  υποπερίοδος  της  προηγούμενης  πρόβλεψης  (38),  αναμένεται:  Ατυχήματα  από  απώλεια  έλεγχου  ενδεχόμενα  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  (πιθανό  ταξίδι  αναψυχής)  πιθανόν  ναυάγιο,  από  ικανή  στρατιωτική  ομάδα  και  ηγεσία  επιτυχείς  στρατιωτικές  ενέργειες  με  θύματα,  βίαιοι  θάνατοι,  δεν  αποκλείονται  οι  εμπρησμοί  και  τα  θύματα  ενδεχόμενα  με  μαζικότητα  θυμάτων. 
Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  63,  61,  56,  52,  48,  46,  50,  On  South  Declination  Orb  +-   Degree

or  at  Area:  France  Paris,  Riga,  Sri  Lanka  Brussels  Somalia  Mogadishu,  Afganistan  Kabul,  Syria  Lebanon  Israel  Egypt  Sinai  Peninsula,  Turkey  Greece,  Lybia  Tripoli,  Ecuador,  Argentina  Buenos  Aires,  Uruguay  Montevideo,  Chile  Santiago,  Mexico  Mexico  City,  San  Antonio  TX,  Australia  Sydney  Perth,   Zealand,  Spain  Island  Ibiza  Sea  Area  Sardinia  Corsica. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου