Όπως έχω ενημερώσει, λόγο τεχνικού προβλήματος οι παγκόσμιες προβλέψεις "ανεβαίνουν" στο astropro.blogspot.com , προσωρινά, και στην ετικέτα http://astropro.blogspot.gr/search/label/2013 www.astropro.gr.

Όπως παλιότερα έτσι και τώρα οι επιτυχίες είναι ανάλογες.

Για να μην επεμβαίνω στις προβλέψεις όπως έχουν δοθεί, υπάρχει ένα "πρόβλημα" στο που θα υπάρχουν οι επιβεβαιώσεις, λύση δόθηκε με το http://astroproverifing.blogspot.com/ όπου εκεί κάθε πρόβλεψη από αυτόν τον κύκλο είναι με αύξοντα αριθμό ανεβαίνει με ξεχωριστή ανάρτηση, φωτογραφία, λίνκ και video όπου υπάρχει για το αληθές της. Όπως σας έχω πει έχετε το δικαίωμα να τις εκτυπώσετε για το αληθές του αστρολόγου.

Αν θέλετε να τις αναδημοσιεύσετε, μπορείτε μόνο με αναφορά στην πηγή και στον αστρολόγο που τις έκανε.

Δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για δικό σας όφελος και για διαφήμιση άλλων αστρολογικών site.

Με την ευκαιρία δοθείσης να θυμίσω και το λίνκ στο FaceBook που είναι το https://www.facebook.com/groups/www.astropro.gr/ , κάθε σχόλιο ευπρόσδεκτο!

Μπαρδόπουλος Ιωάννης,

The Most Important World Astrological Successes By John Bardopoulos

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Νο 38 AstroPro.GR Predictions of 2013 May VerifingH παρακάτω πρόβλεψη είχε δημοσιευτεί πριν γίνει γεγονός στις .10 Μαΐου 2013 εδώ
The following prediction was published before, (Greek Txt) the event at May 10, 2013 here
The  38  th  Astrology  Prediction  it was 
η  Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  38  ήταν 

For  May  15,  2013  with  beginning  time  on  02:30  G.M.T  or  U.T  and  ending  time  on  May  16,  2013  at  time  12:30  G.M.T  or  U.T  witn  most  important  astrological  influence  for  this  period  is  between  the  planets:  Venus  Saturn sub  period  with  next  prediction  this  is  expected  to  happen:  Accidents  caused  by  control  losses  any  public  transportation  (likely  leisure  travel)  probably  wreck,  from  than  capable  of  military  leadership  soldiers  team  and  successful  military  actions  occurring  with  victims,  violent  deaths,  are  not  excluded  arson  and  victims  with  massive  character  potential  victims....

Begin  Greek  Txt 
Για  τις  15  Μαΐου  2013  με  αρχή  ορίου  από  τις  02:30  G.M.T  ή  U.T  και  λήξη  ορίου  στις  16  Μαΐου  2013  και  ώρα  12:30  G.M.T  ή  U.T  καθώς  έχουμε  τις  γεωμετρικές  αστρολογικές  συσχετίσεις  των: Αφροδίτη Κρόνου και υποπερίοδος με την επόμενη πρόβλεψη (39) αναμένεται: Ατυχήματα  από  απώλεια  έλεγχου  ενδεχόμενα  σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  (πιθανό  ταξίδι  αναψυχής)  πιθανόν  ναυάγιο,  από  ικανή  στρατιωτική  ομάδα  και  ηγεσία  επιτυχείς  στρατιωτικές  ενέργειες  με  θύματα,  βίαιοι  θάνατοι,  δεν  αποκλείονται  οι  εμπρησμοί  και  τα  θύματα  ενδεχόμενα  με  μαζικότητα  θυμάτων.  Το  ανώτερο  συμβάν  ενδέχεται  να  συμβεί  στις  πιθανές  περιοχές  μόνο  για  την  παρούσα  περίοδο:
End  Greek  Txt 

The  above  chances  are  likely  to  become  reality  in  the  following  Possible  Places  Only  for  this  Prediction: 
On  North  Declination:  58,  55,  53,  52,  47,  46,  45,  36,  34,  32,  17,  @@1  42 25,  @@2  On  South  Declination 17,  32,  36,  42,  45,  49,  55,  @@1  23,  25,  4,  47,  @@2  or  at  Area:  Vietnam  Hanoi,  Java  Jakarta,  UK  London,  Birmingham,  Glasgow,  Amsterdam,  Brussels Marseille Minsk,  Berlin,  Munich,  Geneva,  Vienna,  Egypt  Cairo  Alexandria,  Lebanon  Syria  Israel  Beirut  Damascus,  Iran  Teheran,   Angeles,  Las  Vegas,  Jackson  ME,  Oklahoma  City  OK,  Haiti  Jamaica  Puerto  Rico,  Mexico  Villa  Hermosa  Ciudad  Juarez  Monterey  Saltillo,  Brazil  Belem  Coianna  Sao  Paolo  Santos,  Bolivia  La  Paz,  Chile  Santiago,  Mauritania,  Morocco  Rabat,  Zimbabwe  Namibia  Zaire  Kinshasa,  Afghanistan  Kabul,  Japan  Tokyo  (earthquake  under  sea?),  India  Patna  Dharmsala  Pune  Hyderabad,  Laos  Via  ny  chain  Piakxe,  @@1  Peru  Lima  Italy  Rome,   Africa  Pretoria,  Cape  town,  Pakistan  Karachi,  New  Zealand,  @@2  Libya  Tripoli  Benghazi,  Bucharest,  Nepal,  Greece  Corfu  Aegean  Sea  Ionian  Sea,  Turkey  Istanbul,  Egypt  Sinai  peninsula  Israel,  Australia  Sydney  Adelaide, 


___
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22549355

___
no

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22549887
http://www.reuters.com/article/2013/05/16/us-cambodia-collapse-idUSBRE94F04S20130516
http://www.reuters.com/article/2013/05/16/us-cambodia-collapse-idUSBRE94F04S20130516

______
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/16/granbury-texas-tornado-2013_n_3285040.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Granbury,_Texas
___

______

___

______

___

______

___

______

___

___

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου